O nas

Czym jest Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM?

Studenckie Towarzystwo Naukowe

 • Integruje pracę naukową studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • Koordynuje i wspiera działalność Studenckich Kół Naukowych
 • Współpracuje z innymi Organizacjami o podobnych celach
 • Umożliwia prezentacje dorobku naukowego studentów

Studenckie Koła Naukowe

 • Są to jednostki działające przy Katedrze, Zakładzie, czy Instytucie
 • Wkupiają studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie
 • Inicjatywa należy do studentów!
 • Wyznaczony przez Kierownika Katedry Opiekun Koła czuwa nad merytoryczną stroną działalności
 • Działalność Kół Naukowych zawsze wspierana jest przez akceptacje i pomocną dłoń Zarządu STN UJ CM

Konferencje Naukowe

 • Są organizowane od początku działalności Towarzystwa
 • To najlepsza okazja do zaprezentowanie swojej pracy naukowej i siebie na forum ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Najciekawsze i najlepsze prace otrzymują nagrody i wyróżnienia
 • Możliwość publikacji w profesjonalnych czasopismach naukowych
 • To szansa na nawiązanie nowych kontaktów ze studentami z całej Polski
 • Dobra zabawa

Dlaczego warto się do nas przyłączyć?

 • Każdy znajdzie Koło odpowiadające jego własnym zainteresowaniom.
 • Ogromna większość kadry naukowej pierwsze kroki stawiała w akademickich kołach naukowych zrzeszonych w STN.
 • Poprzez pracę naukową można starać się dodatkowe stypendia naukowe. O przyznaniu stypendium zagranicznego, praktyki wakacyjnej za granicą mogą decydować punkty zdobyte właśnie za działalność naukową