OGŁOSZENIE SKN Gastroenterologii Dziecięcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych studentów kierunku lekarskiego do współpracy w Kole Gastroenterologii Dziecięcej przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

Działalność w kole daje możliwość zarówno pracy naukowej jak i nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych, dzięki uczestnictwu w dyżurach. Planowane są potkania 1x w miesiącu, na których  prezentujemy przypadki zarówno ogólnopediatryczne jak i gastroenterologiczne, omawiamy przypadki dzieci z oddziału, równoległe tworząc prace naukowe.

Opiekunem koła jest pani dr hab. Małgorzata Sładek.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 16.10 (poniedziałek) na godzinę 17.00.

Osoby zainteresowane proszę o wiadomość na adres: kologastrodz@gmail.com

Serdecznie zapraszam 

Ola Kucharska, IV rok