OGŁOSZENIE Studenckiego Koła Naukowego Patofizjologów

Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze Patofizjologii UJ CM zaprasza do współpracy chętnych studentów ze wszystkich wydziałów UJ CM. Warunkiem udziału w pracach Koła Patofizjologów jest zaliczony kurs Patofizjologii.

Koło oferuje sympatyczną atmosferę oraz możliwość rozwoju naukowego w różnych kierunkach w oparciu o posiadane zaplecze naukowe, a także poprzez współpracę z innymi katedrami w ramach realizowanych projektów badawczych. Członkowie Koła uczestniczą w badaniach eksperymentalnych oraz klinicznych, przygotowują publikacje naukowe oraz uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie koła w tym roku akademickim, które odbędzie się w czwartek 12.10 o godzinie 18.30 w bibliotece Katedry Patofizjologii przy ul. Czystej 18.

Zarząd SKN Patofizjologów
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM