Rejestracja Studenckiego Koła Naukowego 2017/2018

Rejestracja Studenckich Kół Naukowych 2017/2018

Rejestracja odbywa się w oparciu o Regulaminem rejestracji Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2017/2018.

Rejestracja Nowego Koła:

Odbywa się na podstawie Formularza rejestracji nowego Koła Naukowego.

Rejestracja Koła już działającego w STN UJ CM:

Odbywa się poprzez spełnienie następujących warunków:
- wypełnienie Formularza rejestracji istniejącego Koła Naukowego,
- dostarczenie protokołu zaliczenia SKN w systemie USOSweb (jeśli nie został dostarczony w terminie do 15.09.2017r.),
- uzupełniony profil SKN na platformie USOSweb (kompletność profili będzie sprawdzana podczas rejestracji).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało odmową ponownej rejestracji Koła.

Regulamin rejestracji do pobrania w zakładce dokumenty/regulaminy

Wszystkie niezbędne formularze wymagane do rejestracji do pobrania w zakładce dokumenty/formularze