Rejestracja uzupełniająca do Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie informujemy, że w dniu jutrzejszym rozpoczniemy rejestrację uzupełniającą do Studenckich Kół Naukowych na platformie USOS.

Rejestracja uzupełniająca potrwa do 11.06.2017r. do godziny 23:59. Termin ten nie będzie przedłużany.
Przewodniczący Kół zobowiązani są do zebrania regulaminowej składki od nowych Członków każdego z Kół i przekazania jej do Zarządu STN UJ CM w terminie dyżuru, który odbędzie się w dniu 07.06.2017 w godzinach 13:00-15:00