Zarząd 2012-2013

 

Zarząd

 

Przewodnicząca:  MAGDALENA STACHURA

V rok Wydział Lekarski

W STN zajmuję się:

• koordynowaniem prac Zarządu STN,
• koordynowaniem prac SKN,
• organizacją konferencji.

Działalność naukowa:

• SKN Neurochirurgiczne,
• SKN Udarowe,
• SKN Chirurgiczne.

 

 

 

Wiceprzewodniczący: ROGER KRZYŻEWSKI

VI rok Wydział Lekarski
 

Z czym można się do mnie zgłosić?

• pisanie i redagowanie prac naukowych i publikacji,
• pisanie wniosków o granty i dofinansowania,
• organizacja warsztatów i sesji naukowych,
• zakładanie i organizacja pracy koła.

Działalność naukowa:

• SKN przy Klinice Neurochirurgii i Neurotarumatologii CM UJ,
• SKN Neurochirurgii Dziecięcej,
• SKN Anatomiczne.

 

 

Wiceprzewodnicząca: RENATA PACHOLCZAK

V rok Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• organizacja International Medical Student's Conference Kraków 2013 i wydarzeń towarzyszących,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje,
• rekomendacje działalności naukowej studentów w ramach przynależności do STN,
• organizacja warsztatów i sesji naukowych,
• pomoc w zakładaniu i organizacji pracy kół naukowych.

Działalność naukowa:

• przewodnicząca Studenckiego Koła Anatomicznego
• SKN Elektrokardiologii w Szpitalu Jana Pawła II
• SKN Kardiologiczne przy Klinice Choroby Wieńcowej w Szpitalu Jana Pawła II

 

 

 

Sekretarz: MONIKA KOWALCZYK

V rok Wydział Lekarski
 

Z czym można się do mnie zgłosić?

• zamieszczanie informacji na stronie internetowej STN UJ CM,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

Działalność naukowa:

• SKN przy Oddziale Intensywnej Terapii II Katedry Chorób Wewnętrznych

• SKN Otolaryngologiczne

 

 

 

Sekretarz:   ANNA LASEK

V rok Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• informacje o publikacjach naukowych członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

Działalność naukowa:

• Przewodnicząca Studenckiego Koła Chirurgicznego przy III Klinice Chirurgii Ogólnej UJ CM

 

 

Skarbnik: BARBARA UCHAŃSKA

V rok Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

 

 

 

Członek Zarządu: ANNA MAŁGORZATA STACHURA

III rok Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• program Granty 2012,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

 

 

Członek Zarządu:   EWA DĄBAL

V roku Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• program Granty 2012,
• konkurs na koordynatorów sesji i opieka nad nimi podczas Miedzynarodowej Konferecji Studentów Uczelnii Medycznych w Krakowie 2012/2013
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

Działalność naukowa:

• SKN przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii UJ CM,
• SKN Alergologii Klincznej i Środowiskowej UJ CM.

 

 

Członek Zarządu: MICHAŁ KOCHANA

IV roku Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

Działalność naukowa:

• przewodniczący Studenckiego Koła Biostatystycznego
• SKN  Anatomiczne
• SKN przy Klinice Neurochirurgii I Neurotraumatologii UJ CM

 

 

 

Członek Zarządu: MICHAŁ BŁAŻ

III rok Wydział Lekarski

Z czym można się do mnie zgłosić?

• kontakt z English Division,
• konkurs na koordynatorów sesji i opieka nad nimi podczas Miedzynarodowej Konferecji Studentów Uczelnii Medycznych w Krakowie 2012/2013,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

 

 

Członek Zarządu: KATARZYNA DURDA

V rok Wydział Lekarski
 

Z czym można się do mnie zgłosić?

• Festiwal Nauki 2013,
• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

 

 

 

Członek Zarządu: MAGDALENA KAZIUK

II rok Wydział Nauk o Zdrowiu,
kierunek Zdrowie Publiczne, studia II stopnia

Z czym można się do mnie zgłosić?

• rejestracja kół,
• zaświadczenia o przynależności do kół naukowych,
• zaświadczenia o wygłoszonych pracach  na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie,
• wnioski o dofinansowanie wyjazdów na konferencje.

 

 

Komisja Rewizyjna: ANNA DYRAŁA

V rok Wydział Lekarski
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna: KAMIL JONAS

VI rok Wydział Lekarski
 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie STN UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik

 

Administrator strony internetowej

Twórca i opiekun strony internetowej: lek. Paweł Tota