Zarząd 2013-2014

PRZEWODNICZĄCA: KATARZYNA KONARSKA

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- koordynuję pracę Zarządu STN UJ CM;
- reprezentuję STN UJ CM;
- Wiosenną Szkołą STNu 2014;
- wszystkimi projektami realizowanymi przez STN UJ CM

 

WICEPRZEWODNICZĄCA: ANNA MAŁGORZATA STACHURA

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- Reprezentuję STN UJ CM
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2014

 

WICEPRZEWODNICZĄCA/SKARBNIK: BARBARA UCHAŃSKA

VI rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- Reprezentacją STN UJ CM
- Finansami STN UJ CM
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2014

 

SEKRETARZ: ANNA LASEK

VI rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- reprezentuję STN UJ CM;
- współpracą z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie;

SEKRETARZ: DOMINIK CHORĄGWICKI

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski
 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- prowadzeniem maila Zarządu STN UJ CM;
- aktualizacją strony internetowej STN UJ CM;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: MATEUSZ KRYSTIAN HOŁDA

III rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- bazą projektów naukowych realizowanych na CM UJ;
- listą konferencji studenckich w roku akademickim 2013/2014;
- listą źródeł finansowania studenckich badań naukowych ;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: MATEUSZ NAWROCKI 

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- konkursem „Granty Studenckie 2013”;
- reprezentuję Zarząd STN UJ CM;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: MATTHEW OLESIAK

II rok School of Medicine in English
4 – years programm

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?- aktualizacją angielskiej wersji strony STN UJ CM;

- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- pomocą studentom ze School of Medicine In English w rozpoczęciu działalności w STN UJ CM;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: MAGDLAENA PRZYBYLAK

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- kontaktami ze studentami ze School of Medicine In English;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2014;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: WOJCIECH RYBAK   

V rok Wydział Farmaceutyczny
Kierunek farmaceutyczny

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- konkursem „Granty Studenckie 2013”;
- koordynacją działania Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Farmaceutycznym;

 

CZŁONEK ZARZĄDU:  ANNA WÓJCIK

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarsko - dentystyczny

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- konkursem „Granty Studenckie 2013”;
- koordynacją działania Studenckich Kół Naukowych związanych z kierunkiem lekarsko – dentystycznym;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: BJORN ERIC WOBCKE

II rok School of Meidicine in English
6 – years programm

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- pomocą studentom ze School of Medicine In English w rozpoczęciu działalności w STN UJ CM;

 

 

KOMISJA REWIZYJNA: ROGER KRZYŻEWSKI

Absolwent Wydziału Lekarskiego
Kierunek lekarski

 

 

KOMISJA REWIZYJNA: MAGDALENA STACHURA

VI rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

 

Opiekunowie STN UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
 

 

Administrator strony internetowej

Twórca i opiekun strony internetowej: lekarz Paweł Tota