Zarząd 2015-2016

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU: ANNA MYDŁOWSKA
3/4 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College

 

- koordynowaniem pracy Zarządu STN UJ CM;
- reprezentowaniem STN UJ CM;
- współpracą z innymi organizacjami studenckimi oraz Studenckimi Towarzystwami Naukowymi z innych Uczelni Medycznych
- współpracą z Towarzystwami Naukowymi z dziedziny nauk medycznych;
- odpowiadam za wszystkie projekty realizowane przez STN UJ CM;

 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: MATEUSZ KRYSTIAN HOŁDA
V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- reprezentowaniem STN UJ CM wśród studentów oraz przed władzami uczelni;
- Koordynator główny Studenckich Kół Naukowych UJ CM;
- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- obsługą Studenckich Kół Naukowych na platformie USOSweb UJ;
- Konkursem na Najaktywniejszego Młodego Naukowca UJ CM;
- Konkursem na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe oraz najlepszego Opiekuna SKN;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;
 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU: HELENA ZWINCZEWSKA 
V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- reprezentowaniem STN UJ CM;
- koordynowaniem pracy koordynatorów sesji podczas IMSC, 2016;
- Wiosenną Szkołą STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

SKARBNIK: MAGDALENA DUCHIŃSKA
V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- prowadzeniem księgowości STN UJ CM;
- sprawdzaniem zgodności faktur związanych z Konkursem „Granty Studenckie 2015” ze specyfikacją wydatków;
- Giełdą Organizacji Studenckich 2015;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

SEKRETARZ: KORNELIA KLIŚ
III rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- rozwijaniem i udoskonalaniem strony internetowej STN UJ CM;
- prowadzeniem fanpage ’u STN UJ CM na portalu Facebook;
- prowadzeniem maila STN UJ CM;
- współpracą z Towarzystwami Naukowymi z dziedziny nauk medycznych;
- organizacją warsztatów statystycznych;

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: DAWID BUGARA

III rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- konkursem „Granty Studenckie 2015”;
- organizacją stoiska STN UJ CM podczas Festiwalu Nauki 2015;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;
- promocją medialną i transmisją wideo Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016

 

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: TOMASZ NOWAK
III rok Wydział Nauk o Zdrowiu
Zdrowie Publiczne

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYTKIM ZAJMUJĘ?
- zwiększaniem aktywności Studentów Wydziału nauk o Zdrowiu w Studenckich Kołach Naukowych zrzeszonych w STN UJ CM;
- współpracą pomiędzy Władzami WNZ UJ CM a STN UJ CM;
- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- współpracą z Izbą Pielęgniarek i Położnych;
- konkursem Granty Studenckie 2015;
- współorganizacją Dni Kariery z ramienia STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: MATTHEW FICINSKI
4/4 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- edycją anglojęzycznej wersji strony internetowej STN UJ CM;
- propagowaniem idei działalności naukowej wśród Studentów School of Medicine in English JUMC;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: KAMIL TYRAK
II rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- prowadzeniem strony internetowej IMSC, Kraków 2016;
- opracowaniem książki abstraktów IMSC, Kraków 2016;
- promocją STN UJ CM;

- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: JAKUB HOŁDA
II rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- stworzeniem informatora o działalności STN UJ CM;
- Giełdą Organizacji Studenckich 2015;
- konkursem „Granty Studenckie 2015”;
- promocją STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: KATARZYNA BOROWIECKA
IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- współpracą z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie;
- opracowaniem książki abstraktów IMSC, Kraków 2016;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: KATARZYNA ROGUSKA
3/4 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJE?

- promocja konkursu „Granty Studenckie 2015”;
- propagowaniem idei działalności naukowej wśród Studentów ze School of Medicine in English JUMC;
- prowadzeniem akcji informacyjnej o działalności STN UJ CM wśród Studentów ze School of Medicine in English;
- koordynowaniem warsztatów w trakcie IMSC, Kraków 2016;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: NATALIA MACKIEWICZ
IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- współorganizacją Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ z ramienia STN UJ CM;
- pozyskiwaniem patronatów honorowych władz państwowych i regionalnych dla IMSC, Kraków 2016;
- promocją i marketingiem
- współorganizacją Dni Kariery z ramienia STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: DARIA ZWINCZEWSKA

III rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- promowaniem IMSC, Kraków 2016 na innych Uczelniach Medycznych w kraju oraz za granicą;
- pomocą w aplikacji wizowej dla uczestników IMSC, Kraków 2016;
- promowaniem Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM wśród studentów UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: JOANNA ŚLADOWSKA
VI rok Wydział Farmaceutyczny
Kierunek Farmacja

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- Giełdą Organizacji Studenckich 2015;
- kontaktem ze sponsorami;
- konkursem „Granty Studenckie 2015”;
- współpracą pomiędzy Władzami WF UJ CM a STN UJ CM;
- propagowaniem działalności w Studenckich Kołach Naukowych wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2016;

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: SARA ROMANOWSKA
2/6 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU: AGNIESZKA STEMPNIEWICZ 
V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- koordynator ds. kierunku lekarsko-dentystycznego i Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

 

 

 

 

Opiekunowie STN UJ CM
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski